Free your body and mind


Emotion Code & PSYCH-K certified practitioner

Despre/About

Bine ai venit! /  Welcome!

Alina 2Dacă ai ajuns aici, probabil că simți că te afli într-un impas.  Poate că te lupți cu unul sau mai multe simptome emoționale (anxietate, depresie, insomnie, inabilitate de a găsi iubirea, izolare, inabilitate de învățare, atacuri de panică, fobii, autoabuz etc.)  sau cu unul sau mai multe simptome fizice (alergii, dureri abdominale, dureri de spate, astm, diabet, oboseală cronică, dureri de cap, epicondilită, hipoglicemie, sinuzită etc.).

If you are here, you are probably finding yourself in a deadlock.   Maybe you are struggling with one or several emotional symptoms (anxiety, depresion, insomnia, inability of finding love, isolation, inability of learning, panic attacks, fobia, self abuse etc) or with one or several physical symptoms (alergies, abdominal pain, back pain, asthma, diabetes, chronic fatigue, arthritis, headaches, epicondilitia, hypoglycemia, sinusitis etc).

Am trecut și eu prin multe provocări.  Și datorită lor, am căutat mulți ani metode simple și eficiente de a ajunge la cauzele subtile ale acestor provocări și de a le găsi rezolvarea.  După mulți ani de căutări am înțeles că toate soluțiile situațiilor neplăcute din viața mea se găseau în interiorul meu. Și, mai mult decât atât, mi-am dat seama că merit să trăiesc o viață armonioasă și împlinită.  Și tu meriți asta! Pentru că ai suflarea Vieții. Te poți bucura de o transformare personală permanentă, revendicându-ți dreptul din naștere de a fi fericit.

I’ve been through many challenges.  And thanks to those challenges, I’ve been searching for many years for simple and effective methods to get me to the subtle causes of those challenges and to find solutions to get out of them. After many years of searching, I came to realize that all the solutions for the unpleasant situations in my live are inside of me. More than that,  I also realized that I deserve to live a harmonious and fulfilled life.  You deserve it too! Because you are breathing the breath of Life.  You can enjoy a permanent personal transformation, reclaiming your birth right of being happy.

en-tec-practitioner-badge BC-Cert-Badge-SM

Sunt practician certificat Codul Emotiilor si Codul Corpului.  Codul Emotiilor este o tehnică de vindecare energetică care ne ajută să identificăm și să eliberăm emoții captive, care sunt energii emoționale vătămătoare rezultate din evenimente negative trecute.  Aceasta tehnica este explicată în detaliu în cartea Codul Emoțiilor, scrisa de catre Dr. Bradley Nelson, publicată și în România de către Editura Adevăr Divin. Codul Corpului este o metodă avansată, care identifică și eliberează atât emoții captive, cât și alte tipuri de dezechilibre energetice: energii toxice, energii ofensatoare, traume și orice fel de dezechilibre ale organelor, glandelor, meridianelor energetice si ale chakrelor.

I am Emotion Code and Body Code certified practitioner.  The Emotion Code is an energy healing technique that helps us to identify and literally release trapped emotions, which are harmful emotional energies from negative past events. This technique is explained in detail in the Emotion Code book, written by dr. Bradley Nelson, the creator of the Emotion Code and of the Body Code, book that is published in Romania by the publishing house Adevar Divin. The Body Code is an advanced method, that identifies and release not only trapped emotions, but also other types of energetic imbalances as toxic energies, offensive energies, traumas and any kind of energetic imbalances of organs, glands, energy meridians and chakras.

 

IMG-20171211-WA0008

Sunt de asemenea practician certificat PSYCH-K®.  PSYCH-K® e un proces minunat de blând și puternic în același timp de a schimba convingeri din subconștient care te determină să te autolimitezi și să te autosabotezi.  Rob Williams, autorul PSYCH-K, demonstrează că mintea noastră subconștientă este asemenea unui teren minat de convingeri limitative și programe depășite care nu mai servesc celui care suntem azi. Aceste convingeri limitative afectează toate aspectele vieții noastre, inclusiv: relațiile noastre, stima de sine, prosperitatea financiară, alegerile în carieră, chiar și starea de sănătatee.  PSYCH-K ne ajută să ne construim o cale eliberată de blocaje către un loc nou, în care potențialul nostru se extinde în fiecare domeniu al vieții noastre.

I am also a certified PSYCH-K® Practitioner.  PSYCH-K®  is a wonderfully gentle yet powerful process to change subconscious beliefs that are self-limiting and self-sabotaging. According to Rob Williams, originator of PSYCH-K®, our subconscious mind is like a mine-field of limiting beliefs and old outdated “programs” that are no longer worthy of who we are. These limiting subconscious beliefs affect all aspects of our life including; our relationships, self-esteem, financial prosperity, career choices, even our health and fitness. PSYCH-K® helps us clear a safe path through those “roadblocks” to a new place of expanded potential in every area of our life.

Înainte de a deveni practician certificat în metodele Codul Emoțiilor și  PSYCH-K®,  am absolvit Facultatea de Inginerie Chimică, apoi am devenit trainer certificat al Seneca College of Applied Arts and Technology, Canada și trainer certificat al FranklinCovey Institute, Statele Unite, formator certificat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, practician certificat Reiki, practician certificat Thetahealing și consilier de dezvoltare personală certificat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.  Am o experiență de 20 ani în crearea și animarea programelor interactive de training și în sesiuni de dezvoltare personală unu la unu .

Prior of becoming certified Emotion Code and PSYCH-K practitioner, I  got certified as a chemical engineer, than I became a certified facilitator by Seneca College of Applied Arts and Technology, Canada and a certified trainer by FranklinCovey Institute,  USA, a certified trainer by Romanian Work and Social Protection Ministry, certified Reiki practitioner, certified Thetahealing practitioner and certified personal development councelor by Romanian Ministry of Work and Social Protection.  I have a 20 years experience in facilitating interactive training programs for adults and in one to one personal development sessions.

PROGRAMARE

Mesaj scris sau vocal pe Whatts App la  0799 977 828 sau mesaj privat pe FB:  https://www.facebook.com/alina.roman.737.

Pentru modurile de desfășurare al sesiunilor , preț și programare te rog mergi la secțiunea Programări a acestui site.

APPOINTMENT

A written or vocal message on Whatts App at: 00 40 799 977 828, or private message on FB:  https://www.facebook.com/alina.roman.737.  

For the ways of holding a session, price and appointment, please go to the Appointments section of this site.

“Pentru a merge mai departe, e important să înţelegi de ce ai simţit ce ai simţit şi de ce nu mai e nevoie să simţi acelaşi lucru în continuare.” – Mitch Albom

en-tec-practitioner-badge BC-Cert-Badge-SM

Codul Emoțiilor/Emotion Code

Sunt practician certificat Codul Emotiilor si Codul Corpului.  Codul Emotiilor este o tehnică de vindecare energetică care ne ajută să identificăm și să eliberăm emoții captive, care sunt energii emoționale vătămătoare rezultate din evenimente negative trecute.  Aceasta tehnica este explicată în detaliu în cartea Codul Emoțiilor, scrisa de catre Dr. Bradley Nelson, publicată și în România de către Editura Adevăr Divin. Codul Corpului este o metodă avansată, care identifică și eliberează atât emoții captive, cât și alte tipuri de dezechilibre energetice: energii toxice, energii ofensatoare, traume și orice fel de dezechilibre ale organelor, glandelor, meridianelor energetice si ale chakrelor.

I am Emotion Code and Body Code certified practitioner.  The Emotion Code is an energy healing technique that helps us to identify and literally release trapped emotions, which are harmful emotional energies from negative past events. This technique is explained in detail in the Emotion Code book, written by dr. Bradley Nelson, the creator of the Emotion Code and of the Body Code, book that is published in Romania by the publishing house Adevar Divin. The Body Code is an advanced method, that identifies and release not only trapped emotions, but also other types of energetic imbalances as toxic energies, offensive energies, traumas and any kind of energetic imbalances of organs, glands, energy meridians and chakras.

Emoțiile captive sunt niște globuri de energie, vibrând la frecvențe diferite (de exemplu, Panica are o vibrație diferită de Rușine sau Vulnerabilitate). Aceste globuri de energie se formează în situații copleșitoare, sau în situații în care nu este permis ca aceste emoții să fie exprimate.  Din cauza intensității lor, corpul nostru nu poate procesa întreaga lor energie și parte din aceasta rămâne captivă.

Trapped Emotions are literally like balls of energy, vibrating at different frequencies depending on what the emotion is (for example, Panic is a different vibration than Shame or Vulnerability). These balls of energy are formed in overwhelming situations, or when it is not safe to feel or express these emotions. Due to their intensity, our body cannot process all of their energy and part of this become trapped.

Emoțiile captive sunt vibrații negative distructive și tind să ne afecteze corpul, oriunde rămân captive, putând creea durere, disfuncții ale diferitelor țesuturi și chiar boli. Ele pot deasemenea crea depresie, anxietate și o multitudine de probleme emoționale.

Trapped Emotions are negative, destructive vibrations, and tend to affect our body wherever they are stuck, creating pain and malfunction of bodily tissues, even disease. They can also cause depression, anxiety and loads of emotional problems.

Emoțiile captive pot fi și moștenite. O emoție moștenită este o pur și simplu o energie emoțională care este primită de la părinți în momentul concepției, odată cu materialul genetic.

Trapped emotions can be also inherited. An inherited emotion is simply a bit of emotional energy that is received from a parent at the moment of conception, along with all the other DNA and physical material, from your mother and from your father. 

Codul Emoțiilor eliberează emoțiile captive din corpurile noastre fizic și energetic, care crează durere, funcționare defectuoasă și chiar boli. Eliberând aceste globuri de energie, îți poți atinge întregul potențial  Emoțiile captive sunt identificate folosind testarea musculară și apoi sunt eliberate folosind intenția și mișcarea mâinii de-a lungul meridianului guvernator.

Emotion Code technique clears the trapped emotions in our physical and energetic bodies that can create pain, malfunction and eventual disease. By clearing these balls of energy, you can then achieve your fullest potential in your life. The trapped emotions are identified using muscle testing (basic kinesiology) and then they are relesed using intention with movements on the governing meridian.

Identificarea și eliberarea emoțiilor captive poate fi făcută și prin proxy/testare prin procură, atunci când cineva, pentru un motiv anume, nu poate fi prezent.  Ca practician certificat Codul Emoțiilor, lucrez ca surogat, conectându-mă și lucrând pentru client de la distanță.  Această abilitate extraordinară a oricărei ființe umane de a forma o legătură de surogare, îmi dă posibilitatea de a susține sesiuni prin  Skype, FB video, Whatts App sau off-line, când clientul își poate desfășura activitățile uzuale.  Aceste sesiuni sunt la fel de eficace ca acelea în care clientul s-ar afla în prezența mea.

Identifying and releasing the trapped emotions can also be done by proxy when a person, for whatever reason, can’t be present. As a certified Emotion Code practitioner, I act as the proxy /surrogate, tuning in and working on the client from a distance. This amazing ability of any person to form a proxy link allows me to provide on-line sessions over Skype, FB video or Whatts App video, or off-line sessions, when the client can carry on her/his regular activities. These kind of sessions are just as effective as they would be in person

Ce este testarea proxy/prin procură si cum este realizata?

Dacă ai citit cartea Codul Emoțiilor, deja ai înteles câte ceva despre testarea proxy/prin procură. Dacă ai nevoie să îți reamintești, iată un pasaj din carte de recitit:

Atunci când o persoană primește autoritatea de a acționa în numele altei persoane, vorbim de o acțiune prin procură. O persoană care acționează prin procură este un substitut al persoanei pentru care acționează. În cazul testării prin procură, persoana-substitut “devine” temporar persoana testată. Prin acceptarea voluntară a acestei poziții, ea poate fi testată în locul subiectului, permițând corpului ei să ia locul acestuia din urmă, în beneficiul lui.  Testarea prin procură este extrem de utilă atunci când dorim să ajutăm pe cineva care nu este prezent sau care este inaccesibil dintr-un motiv sau altul. Practic, eliminarea emoțiilor nerezolvate captive în acest caz echivalează cu o vindecare la distanță. Deși acest tip de terapie nu este deloc practicat de medicina occidentală convențională, el a fost practicat în trecut și continuă să fie practicat inclusiv la ora actuală de către practicanții Metodei Silva, ai Qigong-ului, ai GungFu, ai Reiki și a altor discipline foarte respectate.

What is Proxy Testing and how is it done?

If you have read “The Emotion Code,” you have gained an understanding of “Proxy Testing.” In case you need to refresh your memory, I have excerpted portions of “The Emotion Code” below for your review:

When someone has been given authority to act for someone else, we commonly refer to the authorized person as a proxy. A proxy is someone who acts as a substitute. In proxy testing, the proxy temporarily “becomes” the person being tested. By voluntarily putting themselves into the position of standing in for someone else, a proxy can be tested as if they were the subject of the testing, allowing their body to be used to benefit the subject. Proxy testing is most useful when you want to help someone who is not present or who is inaccessible for some reason. When you release trapped emotions from someone at a distance, it is literally a form of remote or distance healing. Although remote healing has not been incorporated into Western Medicine, it has been practiced both anciently and in modern times by those who practice The Silva Method, Qigong, GungFu, Reiki and other respected techniques.

Codul Emoțiilor este o tehnică de vindecare extrem de profundă, dar în același timp, foarte blândă. Pentru aplicarea ei, nu e necesară nicio discuție detailată despre problemele clientului și reamintirea niciunei traume din trecut.  Vindecarea vine de la sursa de energie divină, nu de la persoana care aplică această tehnică. Codul Emoțiilor funcționează fără să fie necesare anumite credințe de natură spirituală.

Emotion Code is an extremely profound healing technique, but in the same time a very gentle one. It doesn’t need talking in detail about the client issues or to go back into any trauma from the past. The healing comes from the source of divine energy, not from the person who applies the technique. Emotion Code works without having any particular spiritual belief.

Emoțiile captive ne pot afecta fizic, la fel de mult cât ne pot afecta mental și emoțional.  Un procent semnificativ din bolile fizice, dificultățile emoționale și autosabotare sunt de fapt cauzate de aceste energii invizibile. Ele pot deasemenea să afecteze dramatic modul în care gândești, deciziile pe care le iei sau cât de mult succes ai în viață.

Trapped Emotions can affect you physically just as much as they can mentally and emotionally. A significant percentage of physical illnesses, emotional difficulties and self-sabotage are actually caused by these unseen energies.  They can also exert a dramatic effect on how you think, the choices that you make, and how successful you will be.

Una dintre cele mai importante descoperiri ale Dr. Bradley Nelson (autorul Codului Emoțiilor) este că aceste energii emoționale se adună în jurul inimii noastre, formând un zid în jurul inimii, care ne împiedică să oferim și să primim iubire. Aceasta poate duce la depresie, anxietate, probleme în relaționarea cu ceilalți.  Eliberarea emoțiilor captive și a zidului din jurul inimii are adesea ca efect dispariția imediată a problemelor fizice, autosabotării și dificultăților din relaționarea cu ceilalți.

One of the most important discoveries that Dr. Bradley Nelson, (the author of Emotion Code) has made is that these emotional energies will often gather around our heart, creating a “Heart-Wall” that may block us from giving and receiving love freely. This can lead to depression, anxiety and relationship issues as love cannot be received and given freely.  Releasing Trapped Emotions and heart walls often result in the sudden disappearance of physical problems, self-sabotage, and recurring relationship difficulties.

Pentru detalii despre energia emoțiilor, îți recomand cu mare căldură să vizionezi filmul E-motion.

For details on emotion energy, I strongly recommend the movie E-motion.

https://www.e-motionthemovie.com/

Pentru detalii privind Codul Emoțiilor, îți recomand cu mare căldură să citești cartea Codul Emoțiilor.

codul-emotiilor_1_full-size-nelson

 

For details regarding Emotion Code, I strongly recommend the book Emotion Code.

The-Emotion-Code-Book-Cover-2019

De obicei folosesc într-o sesiune de lucru atât Codul emoțiilor cît și PSYCH-K pentru că se completează armonios una pe cealaltă.  Putem lucra și doar cu una dintre metode, dacă rezonezi doar cu una dintre ele.

I usually use both Emotion Code and PSYCH-K, because they complete each other harmoniously.  We can use only one of the methods; if you resonate with only one method.

PROGRAMARE

Mesaj scris sau vocal pe Whatts App la  0799 977 828 sau mesaj privat pe FB:  https://www.facebook.com/alina.roman.737.

Pentru modurile de desfășurare al sesiunilor, preț și programare te rog mergi la secțiunea Programări a acestui site.

APPOINTMENT

A written or vocal message on Whatts App at: 00 40 799 977 828, or private message on FB:  https://www.facebook.com/alina.roman.737.  

For the ways of holding a session, price and appointment, please go to the Appointments section of this site.

“A venit timpul pentru a vedea clar cine ești și ceea ce alegi. Vin momente în viața fiecărei persoane atunci când o decizie este necesară. O mare decizie. O alegere majoră. Un astfel de moment este acum.” – Neale Donald Walsch

PSYCH-K®

IMG-20171211-WA0008

“PSYCH-K este un mod ușor și prietenos de a rescrie software-ul minții tale,  pentru a schimba cursul vieții tale.” – Robert M. Williams, M.A., creatorul PSYCH-K®

“PSYCH-K is an easy and friendly way to rewrite the software of your mind, for changing the course of your life.” – Robert M. Williams, M.A.,  PSYCH-K® originator

Credințele tale te definesc.  Datorită, sau, dimpotrivă, din cauza lor, tu te vezi puternic sau slab, independent sau dependent, curajos sau fricos,  norocos sau ghinionist, competent sau incompetent, iubit sau detestat.  Credințele, programele care rulează în mintea ta subconștientă îți conduc viața, afectându-ți starea de spirit, relația cu tine însuți și cu ceilalți, rezultatele pe care le ai în munca pe care o faci, stima de sine și sănătatea.

Your beliefs define you. Due to them, or, on the contrary, because of them, you see yourself strong or weak, independent or dependent, brave or fearful, lucky or unlucky, competent or incompetent, loved or detested. Your beliefs, your programs that are rolling in your subconscious mind are controling your life, having a major impact to your state of being, to your relationship with yourself and others, on your work results, on your self esteem and on your health.

Este important să îți poți schimba credințele care te limitează cu cele care te susțin.  Poate că ai investit foarte mulți bani în autoperfecționare și ți-ai dat seama că ai în continuare probleme cu lipsa de voință sau perseverență în a-ți realiza ceea ce ți-ai propus.  Poate ai ajuns să dai vina pe lipsa de noroc, pe karma negativă sau pe soartă, pe mediul în care te-ai născut și poate ai ajuns să crezi că nu se poate face nimic sau poate ai devenit resemnat sau disperat că nu reușești să îți transformi viața.

It is important to be able to change your beliefs that limit your life with beliefs that support you.  Maybe you invested too much money in self-improvement and you realised that you still have problems with lack of will and perseverance in achieving what you want. Maybe you blame bad luck, negative karma or faith,  the environment in which you were born and maybe you got to believe that there is nothing you can do, or maybe you ended up with or you are desperate that you cannot transform your life.

PSYCH-K® e o metodă rapidă și eficientă de a-ți atinge obiectivele, un procedeu care te ajută să îți creezi viața pe care ți-o dorești, pentru că îți eliberează mintea subconștientă din închisoarea credințelor tale limitative și te ajută să le schimbi cu unele care îți folosesc.

PSYCH-K® is a fast and efficient method for reaching your goals,  a procedure that helps you to create the life you desire, because it  frees your subconscious mind fom the jail of your limited beliefs and helps you to change them with beliefs that serve you.

Împreună, analizând situațiile de viață pe care dorești să le schimbi, creăm soluțiile cele mai potrivite pentru tine și formulăm acele convingeri care să îți servească scopurilor pe care ți le propui. Cu ajutorul procesului de echilibrare PSYCH-K®, introducem apoi în mintea ta subconștientă credințele care te vor sprijini în atingerea obiectivelor pe care ți le-ai propus.

Together, analysing the life situations that you want to change, we create the most suitable solutions for you and we define those beliefs that serve your objectives. With the help of the balancing PSYCH-K® process, we introduce in your subconscious mind those beliefs that will help you to reach your goals.

PSYCH-K® este:

PSYCH-K® is:

Pentru mai multe detalii despre această metodă energetică, își recomand să vizionezi conferința lui Rob Williams – Pshihologia schimbării.

For more details on PSYCH-K,  I recommend the conference of Rob Williams –  Psychology of change.

De obicei folosesc într-o sesiune de lucru atât Codul emoțiilor cît și PSYCH-K pentru că se completează armonios una pe cealaltă.  Putem lucra și doar cu una dintre metode, dacă rezonezi doar cu una dintre ele.

I usually use both Emotion Code and PSYCH-K, because they complete each other harmoniously.  We can use only one of the methods; if you resonate with only one method.

PROGRAMARE

Mesaj scris sau vocal pe Whatts App la  0799 977 828 sau mesaj privat pe FB:  https://www.facebook.com/alina.roman.737.

Pentru modurile de desfășurare al sesiunilor , preț și programare te rog mergi la secțiunea Programări a acestui site.

APPOINTMENT

A written or vocal message on Whatts App at: 00 40 799 977 828, or private message on FB:  https://www.facebook.com/alina.roman.737.  

For the ways of holding a session, price and appointment, please go to the Appointments section of this site.

“Noi nu putem spune că trăim cu adevărat decât în acele momente în care inima noastră devine
conştientă de comorile sale.” – Thornton Wilder

Programări/Appointments

PROGRAMARE – TE ROG CITEȘTE CU ATENTIE INFORMAȚIILE DE MAI JOS, ÎNAINTE DE A FACE PROGRAMAREA

APPOINTMENT – PLEASE READ CAREFULLY THE BELLOW INFORMATION BEFORE YOU MAKE THE APPOINTMENT

 

PROGRAM:  de luni până vineri, între 8.00 și 19.00 (ultima programare).

SCHEDULE:  from Monday to Friday, between 8.00 a.m.to 7.00 p.m. (last appointment).

DURATĂ ȘI PREȚ:    o sesiune durează o oră și costă 250 de Ron.

DURATION AND PRICE:   one session is one hour and costs 250 Ron. 

VARIANTE POSIBILE:    on-line (Skype, Facebook Video, sau Whatts App),  sau  e-mail (în acest caz nu este necesară prezența clientului, care poate să își desfășoare activitățile uzuale).

POSSIBLE OPTIONS:    on-line (Skype, Facebook Video, or Whatts App), or e-mail sessions (in this case the presence of the client is not necessary and she/he can perform her/his usual activities).  

PAȘII UNEI SESIUNI

Pasul 1.

Pasul 2.

Pasul 3.

Pasul 4.

 

SESSION STEPS

Step 1

Step 2.

Step 3.

Step 4.

 

PRECIZĂRI

– Aceste terapii energetice nu vin în contradicție cu niciun tratament alopat; ele se adresează dezechilibrelor energetice și reprezintă o modalitate de a ajuta corpul să își recapete capacitatea naturală de vindecare.

– Nu există un număr  de sesiuni recomandat pentru acest tip de terapii. Numărul sesiunilor diferă, în funcție de dezechilibrele energetice pe care dorești să le abordezi și de intensitatea lor. Rezultatele se observă de la prima sesiune.

– Hidratarea este foarte importantă pentru a ajuta corpul să proceseze echilibrarea energetică. Bea suficientă apă înainte, în timpul și după efectuarea sesiunilor.

– În timpul sesiunilor on-line, clientul stă așezat cât mai confortabil (nu e necesar să stea culcat), într-o cameră în care nu poate fi deranjat.

– În timpul sesiunilor prin e-mail clientul își desfășoară activitățile uzuale, sesiunea ținându-se în absența sa.

– În cazul unor sesiuni multiple, este recomandată o pauză de minim una – două zile între sesiuni.

– Sesiunile se realizează de către practicianul certificat prin procedeul numit procură (Codul Emoțiilor și Codul Corpului) sau substituire de persoană (PSYCH-K).  Acest procedeu este explicat în cartea Codul Emoțiilor:

Atunci când o persoană primește autoritatea de a acționa în numele altei persoane, vorbim de o acțiune prin procură. O persoană care acționează prin procură este un substitut al persoanei pentru care acționează. În cazul testării prin procură, persoana-substitut “devine” temporar persoana testată. Prin acceptarea voluntară a acestei poziții, ea poate fi testată în locul subiectului, permițând corpului ei să ia locul acestuia din urmă, în beneficiul lui.  Testarea prin procură este extrem de utilă atunci când dorim să ajutăm pe cineva care nu este prezent sau care este inaccesibil dintr-un motiv sau altul. Practic, eliminarea emoțiilor nerezolvate captive în acest caz echivalează cu o vindecare la distanță. Deși acest tip de terapie nu este deloc practicat de medicina occidentală convențională, el a fost practicat în trecut și continuă să fie practicat inclusiv la ora actuală de către practicanții Metodei Silva, ai Qigong-ului, ai GungFu, ai Reiki și a altor discipline foarte respectate.”

–  Codul Emoțiilor, Codul Corpului și PSYCH-K sunt metode non-invazive – nu este necesar să îi povestești terapeutului despre experiențele traumatizante prin care ai trecut, ca să retrăiești durerea.

SPECIFICATIONS

- These energy therapies are not in contradiction with any allopathic treatment; they address the energetic imbalances and represent a modality of helping the body to restore its natural healing capacity.

- There is not a recommended  number of sessions for this type of therapies.  The number of sessions varies from a person to another, depending on the energy imbalances  you need to address and their intensity. The results can be observed from the first session.  

- Hydration is very important for processing the energetic equilibration. Drink enough water before, during and after the sessions.

- During online sessions the client sits comfortably in a chair (it is not needed for she/he to be lying down), in a room where she/he cannot be disturbed.

- During the e-mail session  the client can perform hers/his normal activities, as the session is held in her/his absence.

- In case of multiple sessions, it is recommended a minimum distance of one – two days between sessions.

- The session are hold by the certified practitioner through a procedure named proxy (Emotion Code and Body Code) or surrogation (PSYCH-K).  This procedure is explained in the book Emotion Code:

“When someone has been given authority to act for someone else, we commonly refer to the authorized person as a proxy. A proxy is someone who acts as a substitute. In proxy testing, the proxy temporarily “becomes” the person being tested. By voluntarily putting themselves into the position of standing in for someone else, a proxy can be tested as if they were the subject of the testing, allowing their body to be used to benefit the subject. Proxy testing is most useful when you want to help someone who is not present or who is inaccessible for some reason. When you release trapped emotions from someone at a distance, it is literally a form of remote or distance healing. Although remote healing has not been incorporated into Western Medicine, it has been practiced both anciently and in modern times by those who practice The Silva Method, Qigong, GungFu, Reiki and other respected techniques.”

- Emotion Code, Body Code and PSYCH-K are non-invasive therapies – you don’t need to reveal to the practitioner your traumatic experiences and to feel the pain again.

PROGRAMARE

Mesaj scris sau vocal pe Whatts App la  0799 977 828 sau mesaj privat pe FB:  https://www.facebook.com/alina.roman.737.

IMPORTANT:

APPOINTMENT

A written or vocal message on Whatts App at: 00 40 799 977 828, or private message on FB:  https://www.facebook.com/alina.roman.737.  

IMPORTANT:

“Trebuie să găseşti acel loc în interiorul tău unde nimic nu este imposibil.” – Deepak Chopra

Testimoniale/Testimonials

“Alina Roman, un om minunat pe care l-am întâlnit “întâmplator” virtual și nu știam de ce am apelat la ea.  Acum știu , așa trebuia să se întâmple. Mi-a vorbit de cartea Codul Emoțiilor de Dr Bradley Nelson și m-a ajutat să lucrez și să înțeleg și minunile au început să curgă. Eram fascinată și mi-am dat seama că, dacă ai încredere, răbdare și credință, ai rezultate extraordinare. Am mai lucrat cu Alina și am făcut o Echilibrare a convingerilor fundamentale – PSYCH-K® care mi-a ușurat sufletul și m-a transformat într-un om mai bun, făcându-mă să mă înțeleg, să mă iert și să mă iubesc așa cum sunt. Mulțumesc suflet frumos că mi-ai arătat ce minunat este să trăiești în lumină!” – Maria C.

“Alina Roman,  a wonderful human being, whom I met virtually “by chance” , with no idea why I asked her for help. Now I know, it had to happen that way.  She told me about the book Emotion Code written by Dr.Bradley Nelson and she helped me to work with the method and to understand how it works. And the miracles began to happen.  I was fascinated and I realized that, if you have trust, patience and faith, you get extraordinary results.  I worked again with Alina and did a  PSYCH-K® Core Belief Balance, that lightened my soul and transformed me in a better person, helping me to understand myself, to forgive myself and to love myself as I am.  Thank you beautiful soul for showing me how wonderful is to live in the light!” – Maria C.

 

“Am lucrat și lucrez în continuare cu Alina, cu ajutorul Codului Emoțiilor și metodei PSYCH-K.  În ultimele 6 luni, viața mea s-a schimbat. Simt asta și persoanele apropiate au observat acest lucru.  Sunt mult mai liniștită și mai fericită. Am crescut mult, vibrațional. Sunt recunoscătoare Universului că a facilitat întâlnirea cu această persoană absolut minunată, empatică, inteligentă, pe care te poți baza oricând și de la care ai continuu de învățat. O recomand din inimă!” – Camelia P.

 “I worked and I am still working with Alina, with Emotion Code and PSYCH-K methods.  In the last 6 months, my life has changed. I feel this and the persons who know me well noticed that I’ve changed.  I am far more calm and more happy.  I have grown, vibrationally.  I am grateful to the Universe that it facilitated my encounter with this absolutely wonderful, empathic, inteligent person, on whom you can rely on and from whom you have continously something to learn. I recommend her from my heart!” – Camelia P.

 

“Am întâlnit-o pe Alina Roman într-o perioadă deosebit de grea, când evenimentele care se petreceau din viața mea mă afectaseră într-atât încât consecințele le simțeam până și la nivel fizic. Ședințele cu Alina m-au ajutat foarte mult să mă echilibrez emoțional, să îmi accept viața cu recunoștință și să conștientizez că ceea ce mi s-a întâmplat a fost exact ceea ce aveam eu nevoie  ca să evoluez și să mă poziționez pe drumul meu. Este o persoană pasionată de ceea ce face, implicată, deschisă, prietenoasă și creează o atmosferă plăcută în timpul întâlnirilor.  Am scris aceste rânduri cu plăcere, in speranța că vor fi utile celor aflați în momente de cumpănă și doresc un terapeut pentru sufletele lor, o ghidare pentru a se regăsi pe ei înșiși, dincolo de prejudecăți, dincolo așteptările celorlalți. ” – Florentina B.

“I met Alina Roman during an extremely difficult time, when the events in my life were so intense that affected me physically. The sessions with Alina helped me very much to get myself emotionally balanced, to accept my life with gratitude and to realize that what happened to me was exactly what I needed in order to grow and to find my way.  She is passionate in what she does, open, friendly and she creates a nice environment during our appointments.  I wrote these words with hope that they would be useful to those who are going through hardships and who wish a therapist for their souls, a guidance for finding themselves, beyond preconceived perceptions and others expectations.” – Florentina B.

 

“Am cunoscut-o pe Alina în urmă cu aproximativ șase luni. Eram de multă vreme într-o stare în care nu mă mai regăseam în nimic, aveam senzația că trăiesc viața altcuiva. Mi-a plăcut de la prima întâlnire.  Am găsit in ea un om cald, un profesionist, un foarte bun ascultător, am simțit pentru prima oară după foarte multă vreme că cineva mă asculta cu adevărat, că înțelege ce vreau să-i spun. Pot spune că deja după primele două întâlniri am văzut din nou “lumina” din sufletul meu.  Mi-a explicat despre metoda de curățare a emoțiilor negative cu ajutorul Codului Emoțiilor, mi-a trimis materiale pentru a-mi fi totul mai clar și am început lucrul.  Au fost uimitoare schimbările din viața mea, în relația mea cu ceilalti și mai ales în relația cu soțul meu.  Deasemenea am redescoperit câte lucruri minunate erau acolo înlăuntrul meu, am învățat să mă iubesc din nou și să le ofer iubire celor din jurul meu, am văzut din nou ce viață frumoasă îmi dăruiește bunul Dumnezeu în fiecare zi.  Am lucrat mult cu Codul Emoțiilor și vă spun din tot sufletul că totul mi s-a părut magic. După fiecare ședință cu Alina simțeam că îmi cresc aripi să zbor, că pot să realizez orice, dacă îmi doresc cu adevărat. Lucrez în continuare cu ea și stiu că mai avem lucruri de descoperit împreună în ceea ce mă privește. O recomand cu tot sufletul tuturor prietenilor mei și tuturor celor care simt că nu se mai regăsesc în viața lor sau că sufletul lor a ajuns într-un impas. Eu am simțit cu adevărat magia din viața mea.  Cât despre omul Alina Roman vă pot spune și că veți descoperi o femeie frumoasă, caldă, bună, luminoasă, un om vesel și foarte deschis, un prieten pe care îl veți avea aproape de sufletul vostru mereu, eu așa simt.” – Liliana P.

“I met Alina about six months ago.  For a long time I was in a state of mind of not finding myself in anything, having the sensation that I was living someone’s else life.  I liked her from our first meeting. I found in her a warm person, a professional, a very good listener, I felt for the first time in a long time that someone was truly listening me, understanding what I wanted to say.  I can say that soon after the first two sessions I was able to see again “the light” inside my soul.  She explained me about the method of releasing negative emotions with the help of Emotion Code.  The changes in my life were amazing, im my relationships with the others and especially in my relationship with my husband.  I also discovered how many wonderful things were there, inside of me, I’ve learned to love myself again and to offer love to those around me, I’ve seen again what a beautiful life God was giving me each day.  After each session with Alina I felt like I had wings to fly, that I can achieve anything, if I really want it to.  I am still working with Alina and I know that there are still things about me to discover together.  I recommend her with all my heart to all my friends and to all who feel that they cannot find themselves in their life or their soul has come to a crossroad. I really felt the magic in my life.  Regarding the person Alina Roman, I can tell you that you will discover a beautiful, warm, kind, luminous woman, I joyful and very open person, a friend who will be close to your soul, this is what I feel.” – Liliana P.

 

“Un ingredient cheie din rețeta fericirii este să realizezi că acum e singurul timp care există și fiecare moment e pentru a dărui.” – Dr. Lee Jampolsky

Contactează-mă/Contact me

PROGRAMARE – TE ROG CITEȘTE CU ATENTIE INFORMAȚIILE DIN SECȚIUNEA PROGRAMĂRI, ÎNAINTE DE A FACE PROGRAMAREA

APPOINTMENT – PLEASE READ CAREFULLY THE INFORMATION FROM APPOINTMENTS SECTION BEFORE YOU MAKE THE APPOINTMENT

 

PROGRAMARE

Mesaj scris sau vocal pe Whatts App la  0799 977 828 sau mesaj privat pe FB:  https://www.facebook.com/alina.roman.737.

IMPORTANT:

APPOINTMENT

A written or vocal message on Whatts App at: 00 40 799 977 828, or private message on FB:  https://www.facebook.com/alina.roman.737.  

IMPORTANT: