Termeni si Conditii

Părțile Acordului

PRESTATORUL serviciilor care fac obiectul acestor termeni și condiții, mai exact vanzarea produselor sau serviciilor:

PROACTIV TRAINING SI CONSULTANTA SRL cu sediul in Aleea Tineretului nr. 1 bl. 5 sc. 1 et. 1 ap. 4 Buftea Jud. Ilfov, cod postal 070000, cod de Înregistrare fiscală 21904333, nr. registrul comerțului J23/5208/2018 având contul nr. RO77BTRLRONCRT0264302901, deschis la Banca Transilvania Buftea, reprezentată prin alina Roman, în calitate de ADMINISTRATOR.

 

BENEFICIAR este persoana fizică sau juridică care se angajează în urmarea programului susținut de prestator sau în achiziția produselor sau serviciilor oferite de PRESTATOR, în urma achitării contravalorii menționate pe pagina de vânzare sau în secțiunea Prețul și Modalități de Plată.

Având în vedere că :

  • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI un curs online sau material pdf
  • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului sau a materialului pdf

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

Obligațiile PRESTATORULUI

Să ofere produsele/serviciile solicitate în cele mai bune condiții.

Să respecte confidențialitatea și termenele de realizare.

Să verifice prezența la cursurile online.

Să ofere acces la cursul online şi după desfăşurarea lor.

Să asigure livrarea produselor comandate prin curier sau alta modalitate, acceptata de beneficiar.

 Livrarea cursului se va face prin sedinte live prin ZOMM iar data livrarii cursului va fi anuntata in momentul in care se face achizitia pe pagina de vanzare prin email in timp de maxim 2-3 ore.

 

 Pentru produsele PDF/AUDIO/VIDEO inregistrare a sesiunii online, accesul este oferit in maxim 24h prin link de download trimis prin email.

 

Obligațiile BENEFICIARULUI 

Să achite prețul convenit pentru produsele/serviciile contractate.

Să participe la toate orele de curs online susținute de prestator pentru cursurile online vândute.

Prețul și Modalități de Plată

Prețul contractului este cel prezentat pe pagina de vânzare pentru produsul/serviciul respectiv și se achită integral in maxim 3 zile de cand a fost plasata comanda . Pentru plata în rate (dacă este cazul), se va achita contravaloarea primei rate în momentul comenzii și celelalte rate, la termenele comunicate de către Prestator.

Prețul se poate achita online cu card de credit, sau prin transfer bancar.

Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul Prestatorului (conform extrasului de cont).

În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.

În cazul retragerii din program a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

Încetarea și Rezilierea

Încetarea și rezilierea intervin: 

În cazurile de forță majoră care constă în orice situații sau evenimente imprevizibile și independente de voința părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare, de exemplu accidente soldate cu handicap psiho-motor, deces sau catastrofe naturale.

Dispozitii Finale

Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage dupa sine sancțiunile prevăzute de lege.

Orice alte acorduri ulterioare, indiferent că sunt în formă orală sau scrisă, nu produc nici un fel de efecte juridice între părți.

Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții.

Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabile sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă din localitatea PRESTATORULUI

Prestatorul nu este responsabil de interpretarea informațiilor oferite în curs de către beneficiar realizate după încheierea perioadei de curs.

Politica de retur/anulare

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

PROACTIV TRAINING SI CONSULTANTA SRL cu sediul in Aleea Tineretului nr. 1 bl. 5 sc. 1 et. 1 ap. 4 Buftea Jud. Ilfov, cod postal 070000, cod de Înregistrare fiscală 21904333, nr. registrul comerțului J23/5208/2018 având contul nr. RO77BTRLRONCRT0264302901, deschis la Banca Transilvania Buftea, reprezentată prin Alina Roman, în calitate de ADMINISTRATOR.

Translate »
Scroll to Top